AC Gestors

Trabajamos para su tranquilidad

Comencemos

Empresa

Con más de 18 años de experiencia en el sector de la administración de fincas, AC Gestors ha ampliado sus gestiones para poder ofrecer otros servicios a nuestros clientes, sin dejar uno de los lemas más importantes que nos caracteriza: la atención personalizada.

El pilar de la empresa, la Administración de Fincas, y la garantía hacia nuestros clientes siendo colegiados al CAFBL, su continua formación, el asesoramiento necesario y el acercamiento a nuestros clientes, ha hecho que el día a día podamos ofrecer aquel servicio que creemos és el necesario para los mismos..

Trabajar para dar tranquilidad es una de las principales acciones que llevamos a cabo y que los mismos clientes nos agradecen.

Administración de alquileres

 • Gestió dels lloguers

 • Liquidació mensual de les rendes als propietaris

 • Resolució de problemes que se li presenten al llogater

 • Seguiment de les seves incidències

 • Assessorament sobre productes d’assegurances per garantir l'abonament de la renda en cas d'impagament

 • Departament jurídic per les possibles actuacions judicials per la morositat dels arrendataris o en cas d'incompliments contractuals

 • Departament jurídic per tràmits dels desnonaments

 • Seguiment del lloguer durant tota la durada de l'contracte


Seguros

 • Agent exclusiu

 • Assegurances de comunitats

 • Assegurances de la llar

 • Assegurances d’impagament de lloguers


API

 • Agent de la Propietat Immobiliaria

 • Valoracions immobiliàries

 • Assessorament fiscal en quant a patrimoni

 • Tràmits amb les administracions públiques


Gestor administrativo

 • Fiscal-Tributari

  • Presentació de decalaracions tributàries – AEAT

  • Declaracions Renda

 • Gestió de Documents Notarials

  • Tràmits herències

 • Organismes Públics

  • Agència Tributària de Catalunya – E-Tributs

  • Consulta i tràmits a les Oficines ORGT de Barcelona

  • Obtenció de certificats de naixament, defuncions i de matrimoni

  • Cadastre

  • Registre de la Propietat

 • Tramitació d’expedients hipotecaris


Nuestra ubicaciónDirección


C/ Torrent de l'Alba 5 local, Rubi, Barcelona

Teléfono


93 450 60 05