AC Gestors

Treballem per la seva tranquil·litat

Comencem

Empresa

Amb més de 18 anys d'experiència en el sector de l'administració de finques, AC Gestors ha ampliat les seves gestions per poder oferir altres serveis als nostres clients, sense deixar un dels lemes més importants que ens caracteritza: l'atenció personalitzada.

El pilar de l'empresa, l'Administració de Finques, i la garantia cap als nostres clients sent col·legiats al CAFBL, la seva contínua formació, l'assessorament necessari i l'apropament als nostres clients, ha fet que el dia a dia puguem oferir aquell servei que creiem és el necessari per als mateixos.

Treballar per donar tranquil·litat és una de les principals accions que duem a terme i que els mateixos clients ens agraeixen.

Administració de lloguer

 • Gestió dels lloguers

 • Liquidació mensual de les rendes als propietaris

 • Resolució de problemes que se li presenten al llogater

 • Seguiment de les seves incidències

 • Assessorament sobre productes d’assegurances per garantir l'abonament de la renda en cas d'impagament

 • Departament jurídic per les possibles actuacions judicials per la morositat dels arrendataris o en cas d'incompliments contractuals

 • Departament jurídic per tràmits dels desnonaments

 • Seguiment del lloguer durant tota la durada de l'contracte


Assegurances

 • Agent exclusiu

 • Assegurances de comunitats

 • Assegurances de la llar

 • Assegurances d’impagament de lloguers


API

 • Agent de la Propietat Immobiliaria

 • Valoracions immobiliàries

 • Assessorament fiscal en quant a patrimoni

 • Tràmits amb les administracions públiques


Gestor administratiu

 • Fiscal-Tributari

  • Presentació de decalaracions tributàries – AEAT

  • Declaracions Renda

 • Gestió de Documents Notarials

  • Tràmits herències

 • Organismes Públics

  • Agència Tributària de Catalunya – E-Tributs

  • Consulta i tràmits a les Oficines ORGT de Barcelona

  • Obtenció de certificats de naixament, defuncions i de matrimoni

  • Cadastre

  • Registre de la Propietat

 • Tramitació d’expedients hipotecaris


La nostra ubicacióAdreça


C/ Torrent de l'Alba 5 local, Rubi, Barcelona

Teléfon


93 450 60 05